[1]
Thuyết, N.T.M., Nhung, N.T. and Khôi, N.N. 2011. NGUỒN GỐC VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO CỦA CORINDON TRONG ĐÁ GNEIS MỎ TRÚC LÂU, HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 1 (Dec. 2011), 55–62. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/277.