[1]
Tô, T. Đình and Công, D.C. 2008. Chuyển động tuyệt đối khu vực đứt gẫy Sông Hồng (từ Yên Bái qua Thái Nguyên) theo số liệu đo GPS. Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 4 (May 2008), 374–379. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11771.