[1]
Lương, N.V. and Dương, N.V. 2008. Cơ chế hình thành động đất sóng thần cực đại trong đới hút chìm Manila, Philippin. Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 4 (May 2008), 336–344. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11766.