[1]
Hùng, P.V. 2008. Đặc điểm đứt gẫy hoạt động vỡ tai biến xói lở bờ biển vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 4 (May 2008), 314–322. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11764.