[1]
Tô, T. Đình 2008. Chuyển động hiện đại Vỏ Trái Đất vùng Sơn La qua kết quả đo GPS. Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 2 (May 2008), 170–175. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11753.