[1]
Vấn, V.V., Hòa, T.T., Borisenco, A.S., Phượng, N.T., Anh, T.T., Lam, T.H. and Thuận, Đặng T. 2008. Đặc điểm địa chất, thành phần và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch anh - vàng - bạc khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên). Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 2 (May 2008), 113–118. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11743.