[1]
Vượng, B.T. 2018. Mô hình dòng chảy nước dưới đất vùng Bắc Bình. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 4 (Mar. 2018), 470–483. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11697.