[1]
Vượng, B.T. 2018. Quan trắc động thái nước dưới đất tại vùng Lê Hồng Phong. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 4 (Mar. 2018), 446–457. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11695.