[1]
Giảng, N.V., Duẩn, N.B., Khiêm, L.C., Thanh, L.N. and Dũng, N.Q. 2018. Đặc điểm địa chất thủy văn vùng Bắc Bình, Bình Thuận theo tài liệu địa vật lý. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 4 (Mar. 2018), 410–421. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11692.