[1]
Vượng, N.V., Chương, M.H. and Thắng, T.T. 2018. Tuổi đồng vị phóng xạ và tiến hóa nhiệt kiến tạo các đá Ophiolit đới biến dạng Sông Mã. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 2 (Mar. 2018), 165–173. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11657.