[1]
Dương, T.V. 2018. Các dị thường hơi thủy ngân trong đất và tính hoạt động của đới đứt gãy Tân kiến tạo vùng Cao Bằng. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 2 (Mar. 2018), 150–154. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11655.