[1]
Tùng, V. Đức and Thắng, T.V. 2018. Đặc điểm Tân Kiến tạo và địa động lực hiện đại khu vực thị xã Lai Châu và kế cận. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 2 (Mar. 2018), 121–130. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11652.