[1]
Huệ, T.T., Rỡi, N. Đức and Hoàn, L.T. 2018. Khảo sát về khả năng ô nhiễm phóng xạ vùng ven biển tỉnh Nam Định. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 2 (Mar. 2018), 97–101. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11646.