[1]
Sơn, V.T. 2018. Hiện tượng dòng điện ngược xích đạo ở Việt Nam và Ấn Độ. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 1 (Mar. 2018), 43–50. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11569.