[1]
An, L. Đức, Thịnh, V., Tuấn, N.A. and Thành, N.N. 2018. Khái quát về địa mạo Trường Sơn Nam qua tuyến Kon Tum - Ba Tơ. Vietnam Journal of Earth Sciences. 28, 1 (Mar. 2018), 25–33. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11567.