[1]
Hải, H.Q. 2007. Biến động lòng sông Đồng Nam do hoạt động khai thác cát. Vietnam Journal of Earth Sciences. 29, 3 (May 2007), 261–266. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11540.