[1]
Sơn, V.T., Hùng, L.V. and Lan, H.T. 2007. Ảnh hưởng của dòng điện ngược xích đạo lên biến thiên từ của thành phần thẳng đứng z trên lãnh thổ Việt Nam và sự liên quan tới tầng điện ly. Vietnam Journal of Earth Sciences. 29, 3 (May 2007), 201–207. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11529.