[1]
Lân, P.H. and Cường, Đào C. 2007. Xác định độ cao đỉnh Fansipan theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và địa hình. Vietnam Journal of Earth Sciences. 29, 1 (May 2007), 83–87. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11513.