[1]
Sơn, L.T., Dũng, N.Q., Cường, N.Q. and Hùng, N.T. 2007. Vi phân vùng động đất thành phố Điện Biên. Vietnam Journal of Earth Sciences. 29, 1 (May 2007), 68–82. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11512.