[1]
Phương, T.H. and Khôi, N.N. 2007. Kết quả nghiên cứu bổ sung về hệ tầng Đồ Sơn tại bán đảo Đồ Sơn, Hải Phòng. Vietnam Journal of Earth Sciences. 29, 1 (May 2007), 1–8. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11504.