[1]
Nghi, T., Khiển, H.A., Long, Đỗ V., Lan, N.T. and Thành, Đinh X. 2004. Lịch sử phát triển các thành tạo địa chất Holocen vùng Hưng Yên - Phủ Lý trong mối quan hệ với pha biển tiến Flandrian khu vực Đồng bằng Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences. 26, 4 (Dec. 2004), 313–318. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11494.