[1]
Trịnh, P.T. 2004. Trả lời bài "về vấn đề nâng Tân Kiến tạo và san bằng địa hình dãy núi Con Voi. Vietnam Journal of Earth Sciences. 26, 3 (Sep. 2004), 287–288. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11490.