[1]
Dương, T.V. and Huệ, T.T. 2004. Xây dựng bản đồ dự báo tai biến trượt lở lưu vực hồ thủy điện Hòa Bình. Science of the Earth. 26, 2 (Jul. 2004), 151–161. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11473.