[1]
Hảo, T.Q. and Sơn, V.T. 2004. Đặc điểm vecto cảm ứng biến thiên từ hai bên đứt gãy Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences. 26, 2 (Jul. 2004), 136–145. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11471.