[1]
Tư, T.V. 2004. Những sự cố liên quan đến biến dạng thấm và sự phá hủy đê tại khu vực Phúc Thọ và Đan Phượng (Hà Tây). Vietnam Journal of Earth Sciences. 26, 1 (Mar. 2004), 30–37. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11459.