[1]
Lan, H.T. 2018. Biến thiên ngày đêm của lớp điện lý F tại Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh (2000-2002). Vietnam Journal of Earth Sciences. 25, 1 (Feb. 2018), 73–77. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11451.