[1]
Vũ, P.N., Hưng, D.T. and Hương, P.T. 2018. Hoạt động của đới đứt gãy Sông Hồng trong Pliocen - Đệ Tứ. Vietnam Journal of Earth Sciences. 25, 1 (Feb. 2018), 15–21. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11443.