[1]
Vân, N.K. and Tăng, B.M. 2003. Đặc điểm hình thế thời tiết gây mưa, lũ, lụt lớn và đặc biệt lớn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Science of the Earth. 25, 4 (Dec. 2003), 339–345. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11432.