[1]
Cư, N.V. and Công, L.V. 2003. Áp dụng hệ thống mô hình thủy văn mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy lưu vực Sông Ba. Vietnam Journal of Earth Sciences. 25, 4 (Dec. 2003), 289–297. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11423.