[1]
Tân, M.T. and Đang, H.N. 2002. Sự phân bố và đặc điểm dị thường áp suất vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences. 24, 4 (Dec. 2002), 368–372. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11420.