[1]
Nam, K.Q. 2002. Mối tương quan giữa thành phần hóa học, cấu trúc đá với hoạt tính của Puzơlan trong Basalt Kainozoi tại Lâm Đồng. Vietnam Journal of Earth Sciences. 24, 4 (Dec. 2002), 341–347. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11417.