[1]
Triều, C. Đình and Long, P.H. 2002. Một số nét đặc trưng kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences. 24, 3 (May 2002), 261–272. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11405.