[1]
Sơn, L.T. and Cẩm, N.T. 2002. Hiệu chỉnh giá trị độ sâu, Magnitude của các trận động đất điều tra trong nhân dân (1903-1962). Vietnam Journal of Earth Sciences. 24, 3 (May 2002), 227–232. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11398.