[1]
Sơn, P.Q. and Việt, B. Đức 2001. Sử dụng ảnh vệ tinh RADARSAT (SAR) và GIS trong nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị. Vietnam Journal of Earth Sciences. 23, 4 (May 2001), 423–430. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11360.