[1]
Hoàng, N.V., Huệ, T.T. and Tâm, L.T.M. 2001. Áp dụng phương pháp đánh giá - dự báo sạt lở - bồi lấp sông khi khảo sát sông Vu Gia và Thu Bồn (Quảng Nam). Vietnam Journal of Earth Sciences. 23, 4 (May 2001), 396–408. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11357.