[1]
Thơm, B.V. 2001. Xác định tính chất hoạt động của các đới đứt gãy khu vực Bắc Trung Bộ (Phương pháp 3 hệ khe nứt cộng ứng). Vietnam Journal of Earth Sciences. 23, 4 (May 2001), 362–369. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11353.