[1]
Hải, Đỗ K. 2001. Nghiên cứu khoáng vật vụn và ý nghĩa thực tiễn của nó. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES. 23, 2 (Jun. 2001), 139–145. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11323.