[1]
Lài, L.T., Below, H., Eidam, J., Kasbohm, J. and Kramer, A. 2001. Nghiên cứu địa y học môi trường ở làng nghề cơ khí Nam Giang tỉnh Nam Định. Vietnam Journal of Earth Sciences. 23, 1 (Mar. 2001), 82–85. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11315.