[1]
Xin, K.T., Hằng, V.T. and Hằng, P.T.L. 2001. Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của khí quyển trong quan hệ với các hiện tượng thời tiết phát triển ở Việt Nam bằng sử dụng số liệu thám không. Vietnam Journal of Earth Sciences. 23, 1 (Mar. 2001), 70–75. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11313.