[1]
Tô, T. Đình 2001. Đánh giá số liệu đo GPS đới đứt gãy Sông Hồng tại khu vực Ba Vì - Tam Đảo. Vietnam Journal of Earth Sciences. 23, 1 (Mar. 2001), 42–48. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11309.