[1]
Sơn, L.T. 2000. Cơ cấu chấn tiêu động đất Tạ Khoa, Lai Châu và Mường Luân vùng Tây Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences. 22, 4 (Dec. 2000), 355–360. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11295.