[1]
Trịnh, P.T., Vinh, H.Q., Túc, N. Đăng and Thảo, B.T. 2000. Hoạt động Kiến tạo trẻ của đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences. 22, 4 (Dec. 2000), 325–336. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11264.