[1]
Vũ, P.N. 2000. Quá trình biến dạng của đới đứt gãy Sông Hồng trong Kainozoi. Vietnam Journal of Earth Sciences. 22, 4 (Dec. 2000), 278–289. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11260.