[1]
Lan, L.T.P. 2000. Sự tái nhiễm từ Magnetit trong đá vôi Devon tại Phong Nha (Quảng Bình). Vietnam Journal of Earth Sciences. 22, 2 (Jun. 2000), 90–98. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11215.