[1]
Trái Đất, T. chí C.K. học về 2012. Tổng mục lục năm 2010. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 4 (Jun. 2012), 382–384. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1043.