[1]
Anh, Đào D. 2012. Đặc điểm địa hóa khoáng vật quặng Mangan vùng mỏ Tốc Tát. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 4 (Jun. 2012), 308–317. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1034.