[1]
Phước, V.L.H. and An, Đặng T. 2012. Vai trò của rừng ngập mặn trong quản lý đới bờ. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 1 (Jun. 2012), 87–90. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1002.