[1]
Dương, N. Đình 2012. Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 1 (Jun. 2012), 71–78. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1000.