Return to Article Details Xác định cơ cấu chấn tiêu động đất từ băng ghi động đất của một trạm ba thành phần Download Download PDF