Return to Article Details Hệ thức thực nghiệm tính toán độ phơi tán xạ từ tổng xạ và thời gian nắng Download Download PDF